BØNN I ISLAM (SALAH)

Bønnen er den nest viktigste av islams fem søyler. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn (salah) . I tillegg kan og bør de be både ekstra bønner som følger det samme mønsteret som de obligatoriske, og bønner som bare bes med tungen eller i hjertet (du’a).

De fem daglige bønnetidene bestemmes av solens gang over himmelen .

Her er en kort oversikt over dem:
Morgengrybønn (fajr): Tiden starter ca en og en halv time før soloppgang og slutter like før soloppgang.
Middagsbønn (duhr): Tiden begynner litt etter at solen begynner å snu seg mot vest og slutter når neste bønn begynner (se neste).
Ettermiddagsbønn (‘asr): Tiden starter når tingene kaster en skygge dobbelt så lang som tingen selv. Tiden for denne bønnen varer til like før solnedgang.
Solnedgangsbønn (maghrib): Tiden begynner fra solnedgang og varer ca en og en halv time.
Kveldsbønn (‘isha): Denne bønnen kan gjøres fra ca. en og en halv time etter solnedgang til ca. en og en halv time før neste soloppgang.

Bønn kan gjøres hvor som helst, for eksempel hjemme, i moskeen eller på arbeidsstedet. Imidlertid kan man ikke be på rituelt urene steder, som toaletter.
For at bønnen skal være korrekt må man ha vasket seg på en bestemt måte ( wudu) og klærne man har på seg må være rituelt rene (tahir). Det er også nødvendig å vende seg mot Mekka (qibla) og å ha intensjon om å utføre bønnen (niyya). Menn må dekke kroppen fra livet til knærne (awrah) og kvinner må dekke hele kroppen untatt ansiktet, hendene og føttene (awrah). Håret og halsen må også tildekkes under bønnen.

kilde Forfatter av artikkelen: Basim Ghozlan