HVA ER PILEGRIMSREISEN (HAJJ)?

Pilegrimsreisen (Hajj) er en av islams fem søyler. Den innebærer å reise til Mekkah på en bestemt tidsperiode (7. til 13. dhul hijjah) for å utføre visse handlinger for Guds skyld.

Alle voksne muslimer, menn og kvinner, er påbudt å gjøre hajj (reise på pilegrimsreise til Mekka) minst en gang i livet. Det forutsettes at man er fysisk og økonomisk i stand til å gjennomføre pilegrimsreisen. (Syke og mentalt syke er unntatt fra denne plikten). I Koranen 3:91 kan vi lese: Det er en plikt for menneskene ovenfor Gud å dra på pilegrimsreise til huset [Ka’bah], så fremt de finner utvei til det.

Profet Muhammad (saaw) har sagt: Islam er bygget på fem søyler:
– bekjennelsen at det ikke er noen guddom enn Allah, og at Muhammed er Allahs tjener og -sendebud.
– Den retuelle bønnen (salah)
– Veldferdsskatt (zakah)
– Faste i måneden ramadan (sawm)
– Pilegrimsreise til Mekkah (hajj)
(Al-Bukhari, Muslim)

Hajj utføres i perioden rundt arafah-dagen (den 9. dhul hijjah) som varierer fra år til år etter den hijrikalenderen. Den viktigste handling under hajj er å stå på arafatsletten utenfor Mekkah. Andre muslimer enn dem som er på hajj oppfordres til å faste på denne dagen. Profeten Muhammad har sagt at den som faster på arafah-dagen skal bli tilgitt syndene sine for det siste året samt for året som kommmer (så lenge man unngår de store synder).

Her er noen handlinger som tilhører til hajj

Å ta på seg egen hvit drakt (Al ihram). Det er en del regler som er knyttet til dette. Med denne drakten vil alle mennesker se like ut uansett rikdom og status.
Å gå rundt Ka’bah (At-tawaf). Det er syv runder som til sammen utgjør en tawaf. Rotasjon rundt en kjerne er et naturlig fenomen for oss mennesker. Jorda roterer, månen roterer og sola roterer. Muslimer følger den samme regelen Gud har skapt og roterer rundt det punktet som Gud har valgt for dem.
Å stå på arafatsletten (det holder å stå der noen få minutter i tidsperioden fra morgen til den 9. dhul hijjah og frem til neste morgen). Denne opplevelsen minner om Dommens dag da alle mennesker, i følge islamsk tradisjon, skal samles.
Å kaste små steiner på visse steder (rami al-jimar). Dette er til minne om profeten Abraham som kastet stein mot satan.
Å overnatte i et sted som heter Mina ( i hvert fall natt til den 11. Og den 12. dhul hijjah).
Å ofre et dyr (udhiah). Dette er til minne om Abraham og hans sønn Ismail. Dette blir gjort den 10. dhul hijjah. Denne datoen innleder id al-adha, “offerfesten”, som varer i fire dager og som feires av alle verdens muslimer. Hver muslimske familie oppfordres til å slakte et dyr.
Å gå mellom Safa og Marwa (to steder nært til hverandre). Dette er til minne om Hajar (Ibrahims kone) da hun lette etter vann for å gi sønnen sin Ismail. Gud lot det springe fram en kilde som lot dem begge slukke tørsten. Kilden, Zamzamkilden, finnes fremdeles. Vannet “zamzam” blir ansett å være velsignet.

Hvert år samler det seg over to millioner av muslimer for å gjøre hajj. Folk reiser dit fra alle verdens kanter. Også fra Norge er det en del som reiser.
Ofte reiser de som vil utføre hajj litt tidligere enn nødvendig. Dette skyldes ønske om å besøke hellige steder og bruke litt lenger tid både i Profetens moské og i Al haram asharif.

kilde Forfatter av artikkelen: Basim Ghozlan